CHEMBAYO Åndedrettsvern, fluktmaske for skadelige gasser