Follo Brannvesen bruker våre masker under opplæring

Når Follo Brannvesen holder kurs bruker de fluktmasker fra Ramos under opplæringen. Spesielt under evakueringssituasjoner kommer en fluktmaske til sin rett.

Fra tunellsikkerhetsforskriften heter det at det skal brukes hensiktsmessige midler, som dører for å hindre røyk og varme i å nå fluktveggene bak nødutgangen, slik at trafikantene i tunnelen trygt kan komme ut i det fri og redningstjenestene kan få atkomst til tunnelen. 

Mye av disse holdningene kan vi direkte overføre til andre evakueringssituasjoner. En slik situasjon innebærer også at vi plikter å hjelpe andre, noe som kan medføre at evakueringen kan ta lengre tid enn den tilgjengelig rømningstid. I slike situasjoner kan en fluktmaske føre til at evakueringen blir sikrere, da man både beholder sikten og kan puste mere uanstrengt. 

Forskjellige typer

På markedet i dag er det mange typer fluktmasker og hetter, i alle nivåer av beskyttelse. Fra de aller enkleste til masker som gir deg fullstendig beskyttelse i henhold til NS-EN 403 standarden. Samtidig er det også advarsler om bruk av fluktmasker, da man frykter at dette kan få personer til å feilbedømme den sikkerhet som disse maskene gir. 

Skal du beskytte deg mot en konkret type gass, damp eller partikler, kan du benytte tabeller for å finne akkurat riktig filter. (se tabell side 13) Enten et gass- damp filter (A, AX, B, E, K HG) eller et partikkelfilter (P1, P2, P3) alternativt et kombinasjonsfilter. Ved å benytte tabellen kan filtertype bestemmes. Ved branngasser er utfordringer at vi ikke kjenner til hvilke gasser og partikler som finnes i røyken. En fluktmaske må da forståelig inneha et kombinasjonsfilter. Og dekke de viktigste gassene.

Personlig fluktmaske 

Duram Mask er en produsent, som har en serie med personlige fluktmasker som dekker alle disse nivåene. De aller enkleste maskene gir deg litt bedre tid til evakueringen ved at de sørger for at du har god sikt og kan puste relativt uten problemer. Da man ikke vet hvilke stoffer som er i røyken, vil de enkleste maskene ha en redusert brukstid, men gir deg nok tid til å gjøre dine vurdere og handle fornuftig. Hvilken type man bør benytte, beror helt på hvordan situasjonen blir definert i beredskapsplanene. Små personlige fluktmasker har som hensikt å gjøre en situasjon litt lettere, kan enkelt anbringes på plassen eller ha en i beltet. Etableres det en prosedyre som involverer bruk av fluktmasker slik de gjør offshore, må det benytte masker som innehar en godkjent sertifisering som NS-EN 403 

brannopplaering-tabell

Masker fra Durum Mask kan du kjøpe av oss!

 • COGO fluktmaske, gassmaske

  kr1.725,00
  Kjøp
 • Fluktmaske 4NE1 flukthette kompakt

  kr1.565,00
  Kjøp
 • MASKITO fluktmaske

  kr1.325,00
  Kjøp