Kjemisk fluktmaske - gassmaske til offshore og transport