COGO fluktmaske, gassmaske

kr1,490.00

COGO fluktmaske, gassmaske er sertifisert i henhold til den europeiske standarden EN-403, og holder EU CE-merket. Fluktmasken, gassmasken er testet mot følgende gasser: CO, HCI, HCN og akrolein.

For industrier der svovelsyregasser er til stede bør en annen variasjon av denne masken, COGO-S, brukes. COGO-S er testet for høye konsentrasjoner av H2S og S02. COGO Smoke Escape Mask er spesiallaget for å møte behovene i følgende markedssegmenter. Petrokjemisk­ og off­ shoreboring, brannvesen,  yrkessjåfører, til bruk for sikker evakuering av sykehus, høye næringsbygg og hoteller.

Situasjoner kan oppstå hvor man har behov for å komme seg hurtig vekk fra røyk og gass. COGO røykmaske gir deg 23-30 verdifulle minutter tid til å komme deg i sikkerhet.

Beskrivelse

COGO fluktmaske, gassmaske gir brukere kortsiktig ånde­drettsvern mot innånding av røyk og karbonmonoksid (CO).

COGO fluktmaske, gassmaske er sertifisert i henhold til den europeiske standarden EN-403, og holder EU CE-merket. Fluktmasken er testet mot følgende gasser: CO, HCI, HCN og akrolein.

For industrier der svovelsyregasser er til stede bør en annen variasjon av denne masken, COGO-S, brukes. COGO-S er testet for høye konsentrasjoner av H2S og S02. COGO fluktmaske er spesiallaget for å møte behovene i følgende markedssegmenter. Petrokjemisk­ og off­ shoreboring, First responder /Brannsjef,  sykehus, høye næringsbygg og hoteller.

Situasjoner kan oppstå hvor man har behov for å komme seg hurtig vekk fra røyk og gass. COGO fluktmaske gir deg 23-30 verdifulle minutter tid til å komme deg i sikkerhet.

Duram har produsert innovative åndedrettsvern siden 1989. De har spesialisert seg på kompakte mobile masker, som gir maksimal personlig sikkerhet i nødsituasjoner. Selskapet investerer tungt i forskning og utvikling, for å levere fluktmasker av høy kvalitet.

Dette gir deg en personlig trygghet mot giftig røyk, gasser og giftige kjemikalier som du kan møte på i hverdagen.

Last ned produktkatalogen her Fluktmasker, flukthetter og røykmasker.

For ytterligere spesifikasjoner og info, se bilde eller ta kontakt med oss. Blant våre kunder er stat, kommune, forsvaret, brannvesen og entreprenører.

Alle priser er inkl. mva.